Thursday, July 30, 2015

Punaiset hullut eli kustanne on WC:n lattialla II

Jos kopioi yhdestä lähteestä, se on plagiaatti. Jos kopioi kahdesta lähteestä, se on vertailevaa tutkimusta. Jos kopioi kolmesta tai useammasta lähteestä, se on itsenäistä tieteellistä tutkimusta.

Suomen hörönaurettavan antifasistisen komitean, Bätmän Publicationsin ja Donetskin kansantasavallan suurlähetystön kustanne Raunioista nousee Donbass kuuluu selkeästi viimeksi mainittuun kategoriaan. Lähteet on enimmäkseen kirjattu näkyviin, joten johtopäätöstä ei tarvitse perustaa pelkästään tekstin anglismeihin ja ukrainalaisten nimien venäläiseen translitteraatioon. Sputnik, RT, Global Research ym. eivät kuitenkaan anna lopputulokselle kovin uskottavaa kaikua. Kirja ei oikeasti ole niin huono kuin HS väittää, kyllä se on vielä paljon huonompi. Karjalaa sivutaan hieman siinä, että tässä viitattu propagandajuttu mainitaan.

No comments: