Sunday, November 26, 2006

Me saimme kerran oikein hyvän idean

Tarkalleen sanottuna tasan vuosi sitten, osui ihan sattumalta Mainilan laukausten vuosipäivään. On aika luoda ylenkatse blogin ensimmäiseen vuoteen.

Kävijämäärät ovat pikkuhiljaa nousseet, sivuja haetaan nykyisin ehkä kymmenisen kertaa päivässä. Miten montaa lukijaa se tosiasiassa tarkoittaa, on epäselvää, koska moni haku tulee natin tai proxyn takaa. Kävijöitä tulee ajoittain myös ulkomailta, mutta ei ole ollut merkkejä, että kukaan olisi lukenut blogia Venäjältä (jolleivat silloin tällöin esiintyvät nimipalvelusta löytymättömät IP-numerot stten ole sieltä). FSB:n silmissä emme siis taida olla kovin katu-uskottavia.

Blogilistan kautta tänne tullaan hyvin vähän. Selvästikin tarvittaisiin lisää haircuttia, neuleita ja kissoja. Linkit blogiin ovat myös sormilla laskettavissa ja kävijämäärän kannalta merkittävimmät niistä ovat valitettavasti uusnatsisivustoilla. Hakukoneoptimointi sen sijaan on onnistunut hyvin, 'Karjala takaisin' näytäisi olevan aika yleinen haku.

Blogin varsinainen tarkoitus, Karjala-keskustelun tason nosto, ei valitettavasti ole onnistunut kovinkaan hyvin. Kummankin puolen keskustelijat ovat yhtä haluttomia kuin ennenkin esittämään ja kuuntelemaan asiaperusteluja, blogiin on suhtauduttu lähinnä vaikenemalla tai epämääräisillä syytöksillä. Palautusta vastustava blogikin, http://karjalan-palautus.blogspot.com/, näyttää olevan enää vain kutsuvieraille. Pahinta on kuitenkin se, että Karjalan palautus on ajautumassa täydellisesti sivuraiteelle järjettömiin ja toivottomiin oikeusjuttuihin. Tähän emme ole pystyneet vaikuttamaan, mutta aikanaan pystymme onneksi todistamaan, että yritimme varoittaa.

Tuesday, November 21, 2006

Diabolista eksegetiikkaa

Onko Karjalan palautuksessa todella eväät näin uskomattoman vähissä, että pitää turvautua näin uskomattomaan hölynpölyyn:

7. Jälkimmäisessä vuoden 1947 sopimukessa on 27. artikla, joka takaa yksityisen omaisuuden säilymisen vieraan vallan alueella.

Palautetaanpas nyt vielä kerran mieleen se artikla:

27 artikla.

Suomen hallituksen ja Suomen kansalaisten oikeudet, kuin myös suomalaisten juriidisten henkilöiden oikeudet, jotka koskevat suomalaista omaisuutta tai muita suomalaisia varoja Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen alueella, on saatettava entiselleen tämän sopimuksen tultua voimaan, mikäli näitä oikeuksia on rajoitettu sen johdosta, että Suomi osallistui sotaan Saksan rinnalla.

Eli sodan takia jäädytettynä ollut suomalainen omaisuus vapautettiin. Karjalan kiinteistöt eivät millään sovi tuon artiklan alle, nehän nimenomaan olivat suomalaisten käytössä silloin kun Suomi osallistui sotaan. Suomen jäädyttämä liittoutuneiden omaisuus vapautettiin vastaavasti jo pari artiklaa aikaisemmin:

25 artikla.

1. Mikäli Suomi ei vielä ole niin tehnyt, sen on saatettava jälleen voimaan Yhdistyneiden Kansakuntien ja niiden kansalaisten kaikki lailliset oikeudet ja edut Suomessa sellaisina, kuin ne olivat 22 päivänä kesäkuuta 1941, sekä palautettava Yhdistyneiden Kansakuntien ja niiden kansalaisten kaikki omaisuus sellaisena, kuin se nyt on.


Jos rauhansopimuksessa on artikla, joka soveltuu tähän idioottimaiseen vain ahneita asianajajia hyödyttävään farssiin, niin se lienee tämä:

29 artikla.

1. Suomi luopuu kaikista ja kaikenlaatuisista Liittoutuneita ja Liittyneitä Valtoja vastaan Suomen hallituksen tai Suomen kansalaisten taholta esitettävistä vaatimuksista, jotka aiheutuvat suoranaisesti sodasta tai Euroopassa syyskuun 1 päivän 1939 jälkeen vallinneen sotatilan aiheuttamista toimenpiteistä, olipa Liittoutunut tai Liittynyt Valta silloin sodassa Suomen kanssa tahi ei, mukaanlukien:

a) vaatimukset sellaisten menetysten ja vahinkojen johdosta, jotka ovat aiheutuneet Liittoutuneiden tai Liittyneiden Valtojen sotavoimien tahi viranomaisten toimista;

b) vaatimukset, jotka johtuvat Liittoutuneiden tai Liittyneiden Valtojen sotavoimien tahi viranomaisten oleskelusta, sotatoimista tai teoista Suomen alueella;

c) vaatimukset Liittoutuneiden tai Liittyneiden Valtojen merisotasaalisoikeuksien päätösten ja määräysten johdosta, Suomen tunnustaessa päteviksi ja velvoittaviksi kaikkien tällaisten merisotasaalisoikeuksien 1 päivänä syyskuuta 1939 tai senjälkeen antamat päätökset ja määräykset, jotka koskevat suomalaisia laivoja tai suomalaisia tavaroita tahi kustannusten maksamista;

d) vaatimukset, jotka johtuvat sodankäyntioikeuksien harjoittamisesta tai aiotusta harjoittamisesta.

2. Tämän artiklan määräykset kumotkoot täysin ja lopullisesti kaikki tässä mainitun luontoiset vaatimukset, jotka tästä lukien raukeavat, olipa asiapuoli kuka tahansa.

3. Suomi luopuu niinikään kaikista tämän artiklan 1 kohdan luontoisista Suomen hallituksen tai Suomen kansalaisten taholta esitettävistä vaatimuksista jokaista Yhdistyneiden Kansakuntien maata kohtaan, jonka diplomaattiset suhteet Suomen kanssa olivat katkenneina sodan aikana ja joka oli yhteistoiminnassa Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen kanssa.

4. Suomen luopuminen vaatimuksista tämän artiklan 1 kohdan mukaan käsittää kaikki vaatimukset, jotka johtuvat jokaisen Liittoutuneen ja Liittyneen Vallan toimista suomalaisiin laivoihin nähden syyskuun 1 päivän 1939 ja tämän sopimuksen voimaantulopäivän välisenä aikana, sekä myös kaikki vaatimukset ja velat, jotka perustuvat nyt voimassaoleviin sotavankeja koskeviin yleissopimuksiin.


Tässä kirjoittaja on ehkä periaatteessa oikeassa:

j) Aikanaan puutteellisiin korvauksiin voidaan hakea siviilikanteella täydennystä.

Toisen korvauslain sanamuodossa ei muistaakseni ole mitään mikä estäisi tämän, sen sijaan korvauksien maksun yhteydessä allekirjoitetussa sopimuksessa saattaa olla. Huteralla pohjalla sekin juttu olisi, ja lisäksi lähes kaikkien suomalaisten mielestä jokseenkin kuvottavaa ahneutta.

Miettikää ihan hetki, mitä tällaiset älyttömyydet tekevät Karjalan palautuksen uskottavuudelle!

Wednesday, November 15, 2006

Zorro rahastaa jälleen

ITÄMEREN KAASUPUTKI

Kuulutus maa- ja vesialueiden omistajille

Kaasuputki on uhka Suomen ympäristölle, puolustukselle sekä maa- ja vesialueiden yksityiselle omistukselle. Jos Venäjä/venäläinen yhtiö aikoo saada oikeuden rakentaa kaasuputki Suomen alueelle, se ei voi saada tällaista oikeutta ilmaiseksi.

Saadakseen oikeuden rakentaa putki alueillemme, on tätä rakennustoimintaa tukevan Venäjän aloitettava neuvottelut Karjalan vaihtamiseksi oikeuteen rakentaa tämä putki. Kaasuputken rakentavan yhtiön on luonnollisesti maksettava täysi korvaus kaikesta putken mahdollisesti yksityisille tahoille aiheuttamista vahingoista.

Pyydän suunnitellun Itämeren kaasuputken alueella maa- ja vesialueita omistavia yksityisiä ja juridisia henkilöitä sekä kuntia ottamaan allekirjoittaneeseen yhteyttä venäläistä tahoa vastaan kohdistettavia oikeustoimia varten.

Avustan kaikkia alueen ja siihen liittyvien alueiden omistajia kaasuputken rakentamisen estämisessä, ellei vastapuoli sitoudu todelliseen ja aitoon asian sovinnolliseen ratkaisemiseen.

Helsingissä 15. marraskuuta 2006

Kari Silvennoinen, asianajaja, varatuomari
Helsingistä


Jos Suomessa olisi nyt Kekkosen tasoinen valtiomies (edes hyvässä ja pahassa, tietysti mieluummin vain hyvässä), hän varmasti yrittäisi koplata kaasuputken Karjalan palautukseen. Tässä sensijaan on kyseessä aivan puhdas kusetus, ja vielä typerä sellainen. Kaikki perustuu todella peukalosta imettyyn lakien ja sopimusten tulkintaan, jota ei ole koskaan hyväksytty missään tuomioistuimessa (eikä ole edes ihan selvää, mihin tuomioistuimeen se pitäisi viedä). EIT:hen viety juttu hautautuu ja unohtuu, mutta tässä on kyseessä isojen poikien leikki, ja sekä Venäjän että EU etu on ampua tuo soopa todella nopeasti alas. Silloin joku saattaa oikeasti tajuta tulleensa huijatuksi.

Kun lukija nyt varmaan on jo kaivanut esiin leimakirveen jossa lukee esimerkiksi 'stalinisti', 'FSB:n agentti', 'karjalaisten ihmisoikeuksien polkija', ' ryssäläinen perseenkorkki' tms., pyydän kuitenkin hetkisen ajan miettimään sitä kummallista tarinaa, johon nuo oikeusjutut perustuvat:

Pariisin rauhansopimuksessa sovittiin, että raja siirtyy, mutta karjalaisten omistusoikeus säilyy. Tämä kirjattiin artiklaan 27, mutta niin epäselvästi, että kukaan ei tajunnut 60 vuoteen, mitä se tarkoitti. Oliko kysymyksessä Neuvostoliiton jalomielisyys? Ei tunnu hirveen uskottavalta. Saneliko Suomen delegaatio pykälän? Miksi kukaan ei jälkeenpäin muistanut asiaa? Ainakaan Paasikivelle asiasta ei mainittu, päiväkirjoista ei totisesti löydy pienintäkään viittausta moiseen. 60 vuoden kuluttua asianajajat huomaavat sopimuksen salaisen pykälän ja alkaa lähinnä hyvää hyvyyttään muodollista korvausta vastaan ajamaan juttuja Venäjää vastaan.

Tuntuuko tuo tarina kenties sittenkin hieman epäuskottavalta? Älkää säätäkö päätänne, vika on todellisuudessa.

Monday, November 13, 2006

Pyytämättä vaan ei yllättäen

Jo alkuvuodesta ennakoimamme KareliaForumin loppu on koittanut:

Tämä forum on perustettu Karjalan palautukseen liittyvää keskustelua varten. Forum on täyttänyt vain hyvin rajoitetusti sille asetetut tavoitteet.

Karjalainen keskustelu ei ole riitelyä, inttämistä, henkilökohtaisten aggressioiden purkamista. Se on parhaimmillaan leppoisaa asioiden eri näkökantojen esille tuomista.

Hyvän keskustelun tavoitteena on edistää keskinäistä ymmärrystä ja tuoda keskustelun kohteesta esille lukuisia erilaisia perusteltuja kannanottoja. Hyvä keskustelu inspiroi kehittämään uutta ja antaa osallistujille miellyttäviä tunteita siitä riippumatta, ollaanko samaa vai eri mieltä.

Nykyisessä muodossaan forum karkottaa asialliset keskustelijat ja tuo esille usean mielipiteitten esittäjän huonoja puolia.

Forumilla olevat asialliset keskustelijat hukkuvat tyhjänpäiväiseen kiistelyyn. Kenelläkään ei luulisi olevan mahdollisuutta käyttää jatkuvasti aikaansa tyhjänpäiväiseen.

Forum antaa Karjala-kysymyksen ratkaisuun vähän eväitä. Ylläpito katsoo, ettei ole mielekästä kuluttaa aikaa pääasiassa ristiriitaisuutta aiheuttavaan toimintaan.

Tämän vuoksi Forum suljetaan torstaina 16.11.2006 klo 24:00.

Jos löytyy joku asiallinen taho, joka on valmis "tiukkaan" moderointiin keskustelun osalta, ylläpito ottaa ehdotuksia mielellään vastaan. Ei kuitenkaan nimimerkkiehdotuksia. forum@kareliaforum.net.

Karelianisti
Admin.

Osa kirjoittajista näyttää tajuavan, että keskustelukulttuurissa oli ihan oikeasti vikaa. Toiset taas keskittyvät vain kiukutteluun:

On arvioitu, että Suomessa on n. yksi miljoona pakkoluovutetuilta alueilta paennutta tai heidän perillistään. Sotaa paenneiden oikeuksien peräänkuuluttajat on leimattu ja mitätöity tässä yhteiskunnassa yleisesti jonkinlaisiksi asenne- tai arvovammaisiksi, kuten esimerkiksi tämän sivuston mitätöimisen vihkiytynyt Karjala takaisin – blog tekee. Me olemme tuon blogin mukaan vain ”eräitä enemmän tai vähemmän mielenterveysongelmaisia…"

Kyllä, blogi syntyi nimenomaan turhautumisesta KareliaForumin keskustelukulttuuriin, jossa ei esitetä eikä kuunnella minkäänlaisia asia-argumentteja vaan keskitytään lähinnä trollien ruokkimiseen ja väärinajattelevien palautuksen kannattajien leimaamiseen ties miksi. Mikä pahinta, forumilla kehittynyt hölynpöly levisi vähitellen myös ProKarelian kannanottoihin ja palautussuunnitelmiin. Kiukuttelija itse on tyypillinen esimerkki tästä, ei edes kysyttäessä suostunut antamaan kannalleen mitään asiaperusteluja. Lukemalla tämän alkueräispostauksen ja siinä olevat linkit huomaa muuten, että kiukuttelija kyllä ihan itse ilmoittautuu mielenterveysongelmaiseksi varsin kyseenalaiseen seuraan. Ja, varsinkaan, minä en ole häntä mitenkään valtuuttanut puolustamaan oikeuksiani.

Saturday, November 11, 2006

Uusi rintama

Noni, nyt ProKarelia ja arvon kollegamme ovat aloittaneet taistelun uudella rintamalla: kumpi pystyy tekemään huonompia sarjakuvia. Yritys on kovaa ja kamppailu tasainen. Itse ei voi kuin ihmetellä: Mitä ihmettä varten?

Friday, November 10, 2006

Salaliittoko?

"Avarakatseinen" ja muutkin kommentoijat ko. viestiketjun muissa vastauksissa tuovat julki tässä varsin yleisen harhaluulon, jonka mukaan Karjalan palautuksen vastustus on Tehtaankadulta organisoitua ja maksettua toimintaa, jota harrastaa "myyrät" joiden tarkoitus on "torpedoida" koko keskustelu.

Ei, minusta ei ole mitään merkkejä, että palautuksen vastustus Suomessa olisi organisoitua ja maksettua toimintaa. Ovathan eräät enemmän tai vähemmän mielenterveysongelmaiset palautuksen kannattajat syyttäneet meitäkin ulkopuolelta rahoitetuiksi. Sinänsä eräiden vastustajien toimintatarmo ihmetyttää. Karajalan palautus ei todellakaan näytä tällä hetkellä niin todennäköiseltä, että sen vastustamiseen olisi akuuttia tarvetta. Ainakaan nuo vastustajat eivät millään pysty tuottamaan palautusasialle yhtä mittavaa vahinkoa kuin eräät yli-innokkaat palauttajat (ei nimiä tässä, ettei tulisi kunnianloukkaussyytteitä).

Eri asia on sitten, että Venäjällä todellakin on merkkejä organisoidusta palautuksen vastustuksesta. Miksi sellaista pidetään tarpeellisena, onkin sitten hyvin mielenkiintoinen kysymys.

Thursday, November 09, 2006

Ei trolleja kynnetä eikä kylvetä...

KareliaForumiin on siunaantunut jälleen uusi trolli, ja jälleen kerran porukka menee halpaan ja yrittää 'keskustella' tämmöisten kanssa:

Karjala on jo palautettu alkuperäiselle omistajalleen, eli Venäjälle. On syytä hyväksyä tosiasiat ja alkaa vaikka etsimään Lemminkäisen temppeliä.


Eräässä trollin aloittamassa ketjussa esiintyi myös seuraava mielenkiintoinen kannanotto:

Palasin matkoilta ja vilkaisin Karelia-Forumia: ja mitä näinkään: Meno ei kuin vain paranee alati. No, ei se mitään. Jos jotakuta kiinnostaa kerron seuraavaa, kerron, vaikka ei kiinnostaisikaan: olin tilaisuudessa viime päivinä keskustella kymmenien Karjalassa asuvien venäläisten kanssa. Kysyin aivan suoraan ainakin viideltätoista (15) heidän mielipidettään tästä aiheesta. Kysymys: mitä sanoisitte jos Karjala palautettaisiin Suomelle? Arvatkaa, moniko sanoi: tottakai, ihanaa, kyllä? Vastaus: ei kukaan. Kerrottakoon, että henkilöt edustivat putkimiehestä yritysjohtajaan-otantaa. Muutamien vastaukset ja ilmeet olivat sellaisia, että en takuulla kysy toista kertaa. Myönnän, että otanta on aivan olematon, mutta suuntaa se saattaa antaa laajemminkin nykyisen väestön mielipiteistä. Herätys, ei ne ihmiset luovu kodeistaan, yrityksistään, elinkeinoistaan, rakennuksistaan, kalapaikoistaan, totutuista kuvioistaan millään muulla kuin rahalla tai väkivallalla. Ja minä en kannata kumpaakaan metodia. Jotain muuta on keksittävä.

Gallupin arvoa laskee jonkin verran se, että se oli tosiasiassa tehty Petroskoin ympäristössä. Tekiköhän kysyjä selväksi, mitä tarkoitti 'Karjalalla'? Venäjällä Karjala yleensä ymmärretään Karjalan tasavallaksi.
Joka tapauksessa on selvää, että luovutetun Karjalankaan ihmiset eivät aio luopua kodeistaan, yrityksistään, elinkeinoistaan eivätkä kalapaikoistaan. Seuraavan kerran kun asiaa kysytään, on ehkä syytä ottaa keskustelun pohjaksi vaikkapa meidän palautussuunnitelmamme. Jos Karjala halutaan palauttaa rauhanomaisesti (toivottavasti kovin moni ei haluaa palauttaa sitä jotenkin muuten), on aivan pakko olla alueella asuville venäläisille jokseenkin mielettömän kilttejä. Varmaan se on joidenkin mielestä kauhean väärin, mutta niin se vain on.