Thursday, March 15, 2012

Ohhoh, Venäjä on suuri maa josta löytyy mitä hyvänsä

Tätä en kyllä olisi ihan heti odottanut venäläiseltä somelta:

Эта группа посвящена вопросу возврата финских территорий потерянных в ходе Зимней и Второй мировой войны.

This group is devoted to the return of Finnish territory lost during the winter and the Second World War.

Карелия — исторический регион в северо-восточной Европе, земля карел. Это суровый северный край, край озёр и рек, сосновых и березовых лесов, край гранитных скал и серебряного неба.

Этот край простирается от Балтийского моря до холодных бескрайних вод Белого моря. Многие годы большая часть Карелии принадлежала Финляндии: сперва в составе Швеции, как автономная область, позднее в составе Российской Империи – как Великое княжество Финское. И только после русской революции, когда Финляндия получила долгожданную и заслуженную независимость, Карелия стала неотъемлемой частью нового, молодого государства.
Но всё изменилось 1939 году. 30 ноября Советский Союз напал на Финляндию. Более 3 месяцев продолжалась война пока 13 марта 1940 года не был подписан мирный договор по которому Финляндия потеряла более 40000 км2 своих территорий и более 400000 человек были вынуждены уехать с этих территорий. Но Финляндия не проиграла в этой войне. Главной целью советов была полная оккупация всей Финляндии, как незадолго до этого были оккупированы Эстония, Латвия и Литва.
В 1941 году Финляндия вернула себе эти земли, но не долго.
В 1947 году был подписан Парижский договор по которому Советскому союзу отошло более 40000 км2 финских территорий с таким городами как Viipuri(Выборг), Sortavala,(Сортавала) Käkisalmi(Приозерск) и другие. Это была страшная потеря для всего финского народа. Захват этих территорий это одно из самых страшных преступлений совершенных Советским Союзом.
На сегодняшний день существует множество мнений касательно «Карельского вопроса» одни считают эту землю исконно русской другие финской, но потерю этих земель финны ещё долго не смогут забыть, ведь с Карелией они потеряли часть своей культуры и истории.

Karelia - a historical region in north-eastern Europe, the land Karels. This is a harsh northern edge, the edge of lakes and rivers, pine and birch forests, the edge of the granite rocks and a silver sky.

This region stretches from the Baltic Sea to the endless cold waters of the White Sea. For many years, most of Karelia belonged to Finland: First of Sweden, as an autonomous region, later in the Russian Empire - as the Grand Duchy of Finland's. It was only after the Russian Revolution, when Finland was a long-awaited and deserved independence, Karelia has become an integral part of a new, young nation.
But everything changed in 1939. November 30 The Soviet Union invaded Finland. More than 3 months of the war lasted until 13 March 1940 was not signed a peace treaty in which Spain lost more than 40,000 km2 of its territories and more than 400,000 people were forced to move from these territories. But Finland has not lost in this war. The main objective of councils was a complete occupation of all of Finland, as had recently been occupied Estonia, Latvia and Lithuania.
In 1941, Finland has reclaimed the land, but not for long.
In 1947 Paris was signed the treaty under which the Soviet Union receded more than 40000 km2 Finnish territory with such cities as Viipuri (Viborg), Sortavala, (Sortavala) Käkisalmi (Priozersk) and others. It was a terrible loss for the entire Finnish people. The occupation of these territories is one of the most horrible crimes committed by the Soviet Union.
Today, there are many opinions regarding the "Karelian Question" Some think this land originally Russian Finnish others, but the loss of these lands for a long time the Finns can not forget, because of Karelia, they lost part of their culture and history.

Location: Viipuri, Finland

PS Ylläoleva on tosiaan suoraan kopioitu alkutekstistä, jossa on tuo kummallinen Espanja Suomen paikalla,

Tuesday, March 13, 2012

13.3.

Tänään on taas talvisodan päättymisen vuosipäivä. 72 vuotta sitten käyty sitkeä taistelu maahan hyökännyttä suurvalta-armeijaa vastaan päättyi raskaaseen rauhaan, jossa Suomi menetti 12% pinta-alastaan, mukaanluettuna toiseksi suurimman kaupunkinsa Viipurin. Kymmenettuhannet olivat kaatuneet taisteluissa ja pommituksissa, sadattuhannet joutuivat jättämään kotinsa ja lähtemään evakkotielle. Suuri määrä infrastruktuuria oli tuhoutunut tai jäänyt rajan taakse. Kuitenkin Suomen onnistui säilyttää itsenäisyytensä ja parlamentaarinen valtiomuotonsa, mistä me myöhempien sukupolvien edustajat saamme olla kiitollisia talvisodan taistelijoille. Ei ole tarvinnut jonottaa kaalisoppaa jossain kolhoosissa köyhyyden, diktatuurin ja venäläistämispaineiden riepoteltavana, vaan on saanut elää vapaana ihmisenä vapaassa maassa ja lähteä maasta, kun haluaa. Eteläisen veljeskansamme, virolaisten, kohtalo oli menneinä vuosikymmeninä alati muistuttamassa siitä, mikä olisi voinut olla vaihtoehto. Vaan nytpä on Viro jälleen vapaa ja onnistunut kahdessakymmenessä vuodessa suorastaan yllättävän tehokkaasti karistamaan yltänsä neuvostomiehityksen varjon.
Olen joskus kuullut sellaisenkin kommentin, että jos Suomi olisi talvisodassa kokonaan miehitetty, se olisi sitten Neuvostoliiton hajottua voinut uudelleen itsenäistyä Karjaloineen päivineen. Varmaan olisi ainakin suurin osa menetettyä Karjalaa silloin pysynyt muun maan yhteydessä, ehkä saatu jopa suikale Itä-Karjalaa siinä sivussa, mutta hinta olisi ollut hirmuinen, liian hirmuinen. Ensin olisi pitänyt kokea viisikymmentä vuotta neuvostovaltaa kaikkine kamaluuksineen, sen jälkeen rakennettava valtio ja yhteiskunta uudelleen. Maahan asutetun suuren venäläisväestön sopeuttaminen kestäisi vielä vuosikymmeniä. Sitä paitsi Venäjän suhtautuminen Neuvostoliitosta irronneisiin ja Neuvostoliiton jäljiltä osittain venäläistyneisiin "lähiulkomaihin" on erilainen kuin itsenäisyytensä koko ajan säilyttäneeseen Suomeen; niiden täydellistä itsenäisyyttä ei niin helposti haluta hyväksyä ja aggressiiviseksi heittäytyessään Venäjä on kärkäs puuttumaan niiden asioihin käyttäen venäläisväestön "suojelua" verukkeenaan.
Palautettavan Karjalan myötä Suomenkin venäläisvähemmistö toki lisääntyisi, mutta prosenttiosuus koko maan väestöstä olisi edelleenkin pieni - aivan toista luokkaa kuin Virossa ja Latviassa. Tarton rauhan rajoista sopivasti tinkimällä voisi tuota osuutta paljonkin pienentää. Sen verran venäläisiä kyllä voidaan ottaa kaupanpäällisinä, jos Karjalan palautus siitä on kiinni.