Thursday, June 01, 2006

Palautussuunnitelma

Rajat

Palautusneuvottelujen lähtökohta on luonnollisesti Tarton rauhan raja. Käytännössä on todennäköisesti tyydyttävä kompromissiin, mm. koska Venäjä tuskin suostuu luopumaan öljysatamistaan, ja samalla on mahdollista pienentää oleellisesti palautettavan alueen väestömäärää. Suomen kannalta on välttämätöntä, että palautettava alue sisältää Viipurin, Sortavalan ja Käkisalmen. Mahdollisia linjauksia rajalle olisivat esimerkiksi Neuvostoliiton rajaehdotus vuodelta 1939 tai Talvisodan lopun rintamalinja. Jatkossa palautettavasta alueesta käytetään yksinkertaisuuden vuoksi nimitystä 'Karjala'.

Karjalan ja muun Suomen välinen raja on alusta alkaen täysin läpinäkyvä EU:n kansalaisille. Karjalan ja Venäjän välinen raja pyritään pitämään mahdollisimman läpinäkyvänä Venäjän kansalaislle. Näin Karjala on tarkoitus integroida EU:hun katkaisematta sen yhteyksiä Venäjälle.


Väestö

Kaikki Karjalassa palautusneuvottelujen alkaessa vakinaisesti asuneet ihmiset saavat halutessaan jäädä alueelle. Siirtymäkauden ajan Karjalaan jääneet säilyttävät Venäjän kansalaisuuden, mutta ovat ääni- ja vaalioikeutettuja alueen itsehallintoelimen vaaleissa. Schengen-alueelle Karjalassa asuvilla Venäjän kansalaisilla on käytännössä kestoviisumi, joka sallii vapaan matkustamisen, mutta ei sisällä lupaa pysyvään oleskeluun tai työntekoon. Siirtymäkauden jälkeen kaikki halukkaat saavat Suomen kansalaisuuden. Venäjän kansalaisuuden valinneet saavat oleskeluluvan koko Schengen-alueelle, mutta menettävät äänioikeutensa itsehallintovaaleissa. Suomen kansalaisuus on mahdollista saada jo aikaisemminkin erikseen määriteltävillä perusteilla.

Alueen tyhjentäminen pakolla ei tule kysymykseen eikä Venäjä varmaankaan hyväksyisi tilannetta, jossa Karjalan asukkaista todennäköisesti suurin osa olisi venäläisiä ilman mahdollisuutta osallistua hallintoon. Toisaalta Suomi ja EU eivät huolisi kerralla pariasataatuhatta venäläistä. Dilemma voidaan ratkaista vain luomalla asukkaille yllähahmotellun kaltainen erikoisstatus.

Kaikkien EU-maiden kansalaiset saavat vapaasti muuttaa Karjalaan. Muiden maiden, eli käytännössä lähinnä Venäjän, kansalaisten muutto-oikeudesta sovitaan erikseen.

Omaisuus

Kaikki Karjalassa oleva Venäjän lakien mukainen luonnollisten tai juridisten henkilöiden omaisuus säilyy omistajillaan. Muu omaisuus siirtyy Karjalan hallinnolle, joka yksityistää sen soveltuvin osin ja rahoittaa tuotolla infrastruktuurin jälleenrakentamista. Karjalasta kotoisin olevilla on etuosto-oikeus yksityistämisessä ja myös Karjalaan jääviä Venäjän kansalaisia voidaan jollain tavoin suosia,

Hallinto ja talous

Karjalasta muodostetaan autonominen alue, joka ei aluksi kuulu EU:hun vaan liitetään siihen vasta kun se on poliittisesti ja taloudellisesti mahdollista. Itsehallinnon piiriin kuuluu verotus ja budjetti eikä kuulu ulkopolitiikka. Muilta osin, esim. lainsäädäntövallan suhteen, itsehallinnon rajat määritellään myöhemmin. Venäjän kielellä on erikseen määritelty virallinen asema, muuten Venäjä ei varmaankaan voisi suostua palautukseen.

Vain selkeästi valtakunnalliset menot, esimerkiksi rajavalvonta, rahoitetaan Suomen valtion budjetista. Muut menot rahoitetaan Karjalasta kerättävillä verotuloilla. Näin poistetaan pelko Karjalan muodostumisesta taakaksi Suomen veronmaksajille.

Suomen yleissitovat työehtosopimukset eivät aluksi ole sellaisenaan voimassa Karjalassa. Se, käytetäänkö Suomen työehtosopimuksia jotenkin soveltaen vai neuvotellaanko kokonaan omat, päätetään erikseen. Äärimmäisenä yksinkertaistuksena voidaan esittää malli, jossa Karjalan kustannustasosta laskettaisiin kerroin, jolla niin työehtosopimuksien mukaiset palkat kuin muutkin vastaavat rahasummat kerrottaisiin. Tätä kerrointa korotettaisiin sitten vuosittain Karjalan talouskehityksen perusteella. Todellisuudessa näin yksinkertainen malli ei varmaankaan toimisi, mutta joka tapauksessa Karjalan aluksi muuta Suomea alempi kustannustaso olisi muutettava kilpailukyvyksi ja sitä kautta muuta Suomea nopeammaksi talouskasvuksi. Karjala vetäisi jonkin verran investointeja Suomesta, mutta se ei romahduttaisi Suomen taloutta aivan kuten Viron itsenäistyminenkään ei tehnyt sitä.

Karjalan itsehallinnollista asemaa voidaan koska hyvänsä muuttaa itsehallintoelinten ja Suomen hallintoelinten yhteispäätöksellä. Koska ei ole mahdollista tietää etukäteen, millaiseksi palautetun Karjalan yhteiskunta muodostuisi, myöskään sen hallintomallia ei voisi lyödä lopullisesti lukkoon ainakaan kovin aikaisin.

No comments: