Thursday, April 11, 2013

Kysymättä jäänyt kysymys

Presidentti Martti Ahtisaari vieraili kouluampumisista tunnetussa Jokelan koulussa, missä ohjelmassa oli oppituntien seuraamisen lisäksi vastaamista oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Seitsemäsluokkalainen Elias Kärki oli myös valmistellut kysymyksen. "Ahtisaari syntyi Viipurissa ja joutui jättämään kotinsa. Siksi haluaisin kysyä, pitäisikö Suomen saada Karjala takaisin." Kärki oli etukäteen tiedustellut opettajalta onko Karjalasta kysyminen liian arkaluontoista, mutta opettaja ei ollut kieltänyt käsittelemästä mitään aiheita. Loppujen lopuksi kävi kuitenkin niin, että aika loppui kesken, eikä Karjala-kysymystä ehditty esittää. Olisi ollut kiinnostavaa kuulla mitä Ahtisaari olisi vastannut. Positiivista kuitenkin, että tietoisuus menetetystä Karjalasta ja spekulointi sen takaisin saamisesta elää vielä nuorimmassakin ikäluokassa.

No comments: