Thursday, March 09, 2017

Ehkä siirtolaisuusinstituutin pitäisi tietää vähän paremmin

Tietoon tuli juuri siirtolaisuusinstituutin julkaisema opettajan opas, josta löytyy seuraavaa:

Erittäin huomattava väestönsiirto Suomessa oli karjalaisten evakkojen muutto pois luovutetuilta alueilta. Vaikka kyse olikin maan sisäisestä muutosta, heitä voi hyvin pitää pakolaisina. Nykyisinkin pakolaisten muutto tapahtuu suuressa määrin maan sisällä tai suuntautuu naapurimaihin.Moskovan rauhassa vuonna 1940 Suomi joutui luovuttamaan Karjalan alueen. Noin 400 000 karjalaista joutui jättämään kotinsa. Talvisodan päätyttyä karjalaisia muutti takaisin entisille asuinsijoilleen. Jatkosodan myötä he joutuivat jälleen evakkoon syksyllä 1944.

Mitähän kirjoittajan päässä on liikkunut? Ei kukaan talvisodan päätyttyä voinut muuttaa takaisin Karjalaan, sinne muutettiin jatkosodan aikana takaisinvaltauksen jälkeen. Ja tietenkään evakkoja ei voi pitää pakolaisina, koska pakolaisen määritelmään kuuluu että nimenomaan oleskelee kotimaansa ulkopuolella.

No comments: