Thursday, January 09, 2014

Yllätystieto aasinajajan lisensiaatintutkinnosta

Ystävällinen taho on saattanut tietoomme tämän katkelman oikeustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston pöytäkirjasta 10.9.2013:

"Päätettiin tarkastajien, professori Matti Niemen ja professori Jarno Teporan eh-
dotuksesta hyväksyä OTK Kari Silvennoisen ammatillisen lisensiaatin tutkinnon
mukainen lisensiaatintutkimus ”Lainhuudatusvelvollisuudesta” ammatillisen li-
sensiaatin tutkinnon mukaiseksi lisensiaatintutkimukseksi arvolauseella hyväk-
sytty."
 
Eli aasinajajan tutkinto ei perustukaan vanhastaan tuntemaamme hengentuotteeseen "Valtiollisen siirtymävaiheen vaikutuksesta kiinteistönomistukseen erityisesti silmällä pitäen Karjalaa”, jolle määrättiin tarkastajat 24.4.2008, ja joka on jo pitkään ollut saatavilla tiedekunnan kirjastosta. 

Hämmentävää. Onko  tiedekunnan kirjastossa ollut hylätty lisuri vai onko aasinajaja ollut valmis tekemään toisen  lisurin vain koska ensimmäisen lisurin tulokset eivät sopineet bisneksiin? Silmään pistää myös arvosana, joka lienee alin mahdollinen.

Eikä siinä vielä kaikki. Googletus paljastaa Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan esityslistan 27.9.2012, jossa aasinajajan lisensiaatintutkinnon pääaineeksi vahvistetaan kansainvälinen oikeus ja tutkimusaiheeksi "Paris Peace Treaty 1947 - A Present Day Evaluantion on International Law"

Lapista on selvästikin palattu maitojunalla ja pikaisesti.

No comments: